Strona w budowie

Tworzenie wielu kont Gmaila i korzystanie z nich
Nie wolno tworzyć ani używać kolejnych kont w celu naruszania zasad Google, obchodzenia ograniczeń kont Gmaila, omijania filtrów lub naruszania w inny sposób ograniczeń nałożonych na konto. Jeśli na przykład Twoje konto Gmail zostało zablokowane przez innego użytkownika lub wyłączone z powodu naruszenia zasad, nie wolno Ci tworzyć kolejnego konta, które wykorzystasz w podobny sposób.

20 października 2020

Zasady programu dotyczące Gmaila


Dzięki Zasadom programu Gmail wszyscy użytkownicy mogą bezpiecznie i przyjemnie korzystać z Gmaila. Mogą one ulec zmianie, dlatego warto co jakiś czas odwiedzać tę stronę. Więcej informacji znajdziesz w Warunkach korzystania z usług Google.

Spam i poczta masowa
Gmaila nie wolno używać do rozsyłania spamu lub niezamawianych e-maili reklamowych.

Gmaila nie wolno używać do wysyłania e-maili z naruszeniem ustawy CAN-SPAM lub innych przepisów antyspamowych, wysyłania niedozwolonych e-maili za pośrednictwem otwartych serwerów innych firm ani do rozpowszechniania adresów e-mail innych osób bez ich zgody.

Nie wolno używać interfejsu Gmaila w sposób automatyczny do wysyłania, usuwania lub filtrowania e-maili w sposób wprowadzający użytkowników błąd.

Pamiętaj, że Twoja definicja „niezamawianej” lub „niechcianej” poczty może różnić się od tego, jak rozumieją ten termin odbiorcy Twoich e-maili. Wysyłając e-maile do dużej liczby odbiorców, za każdym razem zastanów się, czy postępujesz właściwie, nawet jeśli wcześniej adresaci zgadzali się na otrzymywanie e-maili od Ciebie. Gdy użytkownicy Gmaila oznaczą wiadomości jako spam, wzrośnie prawdopodobieństwo, że wiadomości, które wyślesz w przyszłości będą klasyfikowane jako spam przez nasze systemy zwalczania nadużyć.

Tworzenie wielu kont Gmaila i korzystanie z nich
Nie wolno tworzyć ani używać kolejnych kont w celu naruszania zasad Google, obchodzenia ograniczeń kont Gmaila, omijania filtrów lub naruszania w inny sposób ograniczeń nałożonych na konto. Jeśli na przykład Twoje konto Gmail zostało zablokowane przez innego użytkownika lub wyłączone z powodu naruszenia zasad, nie wolno Ci tworzyć kolejnego konta, które wykorzystasz w podobny sposób.

Nie wolno również tworzyć kont Gmaila w sposób automatyczny, ani kupować, sprzedawać, wymieniać i odsprzedawać kont Gmaila innym osobom.

Złośliwe oprogramowanie
Gmaila nie wolno używać do przesyłania wirusów, złośliwego oprogramowania, robaków, błędów, koni trojańskich, uszkodzonych plików lub podobnych elementów o charakterze destrukcyjnym lub wprowadzającym w błąd. Nie wolno też rozpowszechniać treści, które utrudniają lub zakłócają działanie sieci, serwerów i pozostałej infrastruktury Google lub innych firm.

Oszustwa, wyłudzanie informacji i inne działania wprowadzające w błąd
Bez wyraźnej zgody innego użytkownika nie możesz korzystać z jego konta Gmail. Nie wolno używać Gmaila do oszukiwania, wprowadzania w błąd lub podszywania się pod kogoś innego, aby nakłonić innych użytkowników do udostępnienia informacji.

Nie wolno wyłudzać danych użytkowników, takich jak dane logowania, hasła, dane finansowe czy numery dowodów tożsamości, ani posługiwać się Gmailem jako narzędziem szerzej zakrojonego planu nieuczciwych działań wobec innych osób.

Bezpieczeństwo dzieci
Google stosuje zasadę kategorycznego braku tolerancji wobec materiałów wizualnych związanych z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Jeśli dowiemy się o takich materiałach, zgłosimy je odpowiednim służbom. Możemy też podjąć działania dyscyplinarne – w tym usunąć konta Gmail podejrzanych osób.

Prawa autorskie
Należy przestrzegać praw autorskich. Zabronione jest naruszanie praw własności intelektualnej innych osób (w tym praw patentowych, praw ochrony znaków towarowych, tajemnicy handlowej i innych praw własności) oraz zachęcanie lub prowokowanie do ich naruszania. Naruszenie praw autorskich można zgłaszać Google za pomocą tego formularza.

Nękanie
Gmaila nie wolno używać do nękania innych osób, zastraszenia ich ani grożenia im. Każdemu, kto dopuści się używania Gmaila do takich celów, grozi wyłączenie konta.

Działania niezgodne z prawem
Należy przestrzegać prawa. Nie wolno używać Gmaila do działań naruszających prawo.